O Nama

Mt Moderne Tehnologije

„MT Moderne Tehnologije“ je kompanija sa uposlenicima koji imaju dugogodišnje iskustvo u poslovanju sa prodajom i održavanjem sigurnosne opreme koja se koristi u svakodnevnom poslovanju banaka, mjenjačnica, osiguravajućih kuća, zaštitarskih agencija i drugih pravnih lica i finansijskih institucija.

Kako bismo korisnicima naših proizvoda i usluga pružili što kvalitetniju i učinkovitiju podršku, pored prodajno servisnog centra u Banja Luci posjedujemo i prodajno servisni centar u Sarajevu. Time smo korisnicima naših usluga u mogućnosti izaći na servisnu intervenciju za ta područja unutar 4-6 sati od upućenog poziva, a u ostatku BiH unutar 24 sata.

Jaki partnerski odnosi sa liderskim firmama iz okruženja i direktni kontakti sa kvalitetnim i renomiranim dobavljačima daju nam mogućnosti da ispoštujemo i kvalitetno ispratimo sve potrebe naših klijenta. Takav odnos prema našim klijentima obiljažava nas kao poželjnog i pouzdanog poslovnog partnera.


[clear]

 

Socialne mreže: Facebooktwittergoogle_plusredditmail
Pratite nas preko: Facebookmail